personal image
Sebastià Vila-Marta (sebastia.vila)
UPC (PDI)
sebas@dipse.upc.edu

Fitxes

Àmbit Docència
Activitat Usuari
Etiquetes python avr-gcc subversion redmine erlang

Programari lliure que usen els estudiants

Aquesta és una llista del programari lliure usat pels estudiants en les assignatures/titulacions en les que estic involucrat.

 • Python com a llenguatge de programació "vehicular" en les assignatures de programació de l'Enginyeria de Sistemes TIC.
 • Toolchain avr-gcc per a la programació de plaques Arduino sobre microcontroladors AVR d'Atmel a l'Enginyeria de Sistemes TIC.
 • Subversion com a gestor de versions en les assignatures de programació de l'Enginyeria de Sistemes TIC. Subversion s'usa sobre un gestor de projectes per tal que els estudiants puguin autogestionar-se els projectes de desenvolupament. El gestor és redmine.
 • Emacs com a editor de textos preferent a l'Enginyeria de Sistemes TIC.
 • Erlang/OTP com a llenguatge de programació a l'assignatura de programació concurrent de l'Enginyeria de Sistemes TIC.
Obrir aquesta fitxa
Àmbit Recerca
Activitat Usuari
Etiquetes python networkx

Resolució de restriccions geomètriques

Desenvolupament d'aplicacions experimentals relacionades amb la resolució de restriccions geomètriques. Principalment usant Python i la llibreria networkx.

Obrir aquesta fitxa
Àmbit Qualsevol
Activitat Usuari
Etiquetes debian LaTeX emacs mozilla thunderbird libreoffice beamer pgf/tikz empathy

Eines que faig servir habitualment

 • Debian GNU/Linux com a plataforma de treball
 • LaTeX i el seu entorn com eina d'edició (inclòs beamer i pgf/tikz)
 • emacs com a editor de text
 • Mozilla com a navegador i thunderbird com a client de correu
 • Esporàdicament libreoffice
 • Empathy com a client de missatgeria instantània
Obrir aquesta fitxa