Fitxes

Àmbit Gestió
Activitat Desenvolupador
Etiquetes plone eric4 ide ubuntu gentoo matplotlib

Desenvolupament del directori d'usuaris de software lliure.

Basat en plone.

Els gràfics de les estadístiques és generen utilitzant matplotlib.

Eric4 com entorn de desenvolupament python.

Obrir aquesta fitxa
Àmbit Recerca
Activitat Desenvolupador
Etiquetes python django sqlite apache matplotlib openlayers scipy rdflib lyx

Desenvolupament de prototips tesi

"Integració d'eines i mètodes de la mesura de la sostenibilitat d'un territori en un sistema d'informació"

 • software de desenvolupament principal:
  • Llenguatge de programació Python
  • Marc de desenvolupament d'aplicacions web Django
 • software base:
  • Base de dades Sqlite
  • Sistema operatiu GNU/Linux (gentoo, ubuntu, ...)
  • Servidor web Apache
 • software complementari:
  • Generació de gràfics, Matplotlib
  • Generació de mapes, OpenLayers
  • Rutines matemàtiques, SciPy
  • Llibreria JavaScript per generar html, JQuery
  • Llibreria RDF, per a gestió i arxiu de triplets: Rdflib
  • DSPL Tools command-line utilities (adaptada per crear fitxers en memoria)
  • Documentació, Sphinx
  • Entorn integrat de desenvolupament, Eric

 

A l'apartat 5.4 hi ha les referències de cada software.

Per escriure la tesi s'ha usat lyx i per generar la tesi en html eLyXer.

Obrir aquesta fitxa