Aleix Llusà Serra (aleix)
UPC (PDI)
aleix@dipse.upc.edu

Fitxes

Àmbit Recerca
Activitat Usuari
Etiquetes python LaTeX RRDtool subversion

Model multiresolució dels SGBD per sèries temporals

Disseny i modelització d'un sistema de gestió de bases de dades (SGBD) multiresolució per sèries temporals.  Aquest projecte estudia com emmagatzemar i tractar les sèries temporals d'una forma compacta. Les sèries temporals són mesures adquirides al llarg del temps i poden tenir diferents resolucions depenent de la distància temporal entre les mesures.

  • Redactem la documentació científica amb LaTeX.
  • Estem desenvolupant una implementació de referència pel nostre model amb Python.
  • Gestionem el control de versions del codi i de la documentació amb Subversion.
  • Ens inspirem en un SGBD per sèries temporals interessant i original: RRDtool.
Obrir aquesta fitxa